Projecten
  • Turborotonde de Wissel, Sittard-Geleen
  • Turborotonde de Wissel, Sittard-Geleen
  • Turborotonde de Wissel, Sittard-Geleen
  • Turborotonde de Wissel, Sittard-Geleen
  • Turborotonde de Wissel, Sittard-Geleen
  • Turborotonde de Wissel, Sittard-Geleen
  • Turborotonde de Wissel, Sittard-Geleen
  • Turborotonde de Wissel, Sittard-Geleen
  • Turborotonde de Wissel, Sittard-Geleen
  • Turborotonde de Wissel, Sittard-Geleen

Turborotonde de Wissel, Sittard-Geleen

opdrachtgever       Gemeente Sittard-Geleen
locatie       Sittard
uitvoerperiode       september 2014 - juli 2015
Op het drukste punt binnen de bebouwde kom van de gemeente Sittard – Geleen, ca. 20.000 verkeersbewegingen per etmaal,  werden de verkeersstromen op het voormalige kruispunt Rijksweg Noord, Elisabeth van Barstraat en Odasingel voorheen geregeld door een verkeersregelinstallatie (VRI). Om de doorstroming en daarmee ook de luchtkwaliteit te verbeteren heeft de opdrachtgever ervoor gekozen om op dit kruispunt een turborotonde aan te leggen.

De gemeente weet dat een turborotonde uitkomst biedt, maar laat het aan “de markt” over om hiervoor de beste oplossing te bedenken. De opdracht - een globale schets en programma van eisen - wordt omschreven in een UAV-GC contract. Hoofdeis in het contract is dat het verkeer tijdens de aanleg van de rotonde altijd doorgang heeft.
De aanpak van BLM is op twee punten onderscheidend. Om te beginnen wordt de rotonde gefaseerd uitgevoerd, waardoor aan de hoofdeis wordt voldaan, zodat er geen bypass benodigd is. Er wordt steeds één rijbaan afgesloten zodat middels een tijdelijke VRI het verkeer doorgang heeft. Later in het uitvoeringsproces kan het verkeer ook over een gedeelte van de nieuwe rotonde geleid worden.
Het tweede punt waarop BLM zich onderscheid is door de volledige rotonde in ongewapend beton uit te voeren. Een constructie van 27cm beton met daarin krimpvoegen, dilatatievoegen, deuvels en koppelstaven.

Naast de aanleg van turborotonde De Wissel behoort de reconstructie van 600m Rijksweg Noord, Elisabeth van Barstraat en Odasingel ook tot de opdracht. Deze wegen welke aansluiten op de nieuwe turborotonde zijn heringericht zodat er vrijliggende fietspaden zijn ontstaan. Dit om een betere verkeersveiligheid voor de weggebruiker te kunnen garanderen.
terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video