Projecten
  • Geleen, reconstructie Oude Maastrichterweg
  • Geleen, reconstructie Oude Maastrichterweg
  • Geleen, reconstructie Oude Maastrichterweg
  • Geleen, reconstructie Oude Maastrichterweg
  • Geleen, reconstructie Oude Maastrichterweg
  • Geleen, reconstructie Oude Maastrichterweg
  • Geleen, reconstructie Oude Maastrichterweg

Geleen, reconstructie Oude Maastrichterweg

opdrachtgever       Gemeente Sittard-Geleen
locatie       Sittard / Nederland
uitvoerperiode       april 2015 - juni 2015
In Geleen is de Oude Maastrichterweg gereconstrueerd. In deze parallelweg van de Rijksweg Noord is over een lengte van 600 meter nieuw riool gelegd en is van gevel tot gevel nieuwe bestrating aangebracht.

Aangezien vroeger deze weg al in gebruik was als verbinding tussen Sittard en Maastricht, was er een verhoogd risico op explosieven uit de oorlog. Voor de werkzaamheden mochten starten is er daarom een onderzoek gedaan om de risico’s te minimaliseren. Dit door het in kaart brengen van metaal middelsmagnetische velden. Uit dit onderzoek is gebleken dat er minimaal risico was. In de loop van het werk zijn we dan ook niets tegen gekomen.

Na het opbreken van de verhardingen, zijn we gestart met het aanbrengen van nieuw riool. Over een gedeelte is het bestaande riool verwijderd, en een klein gedeelte is vol geschuimd met schuimbeton. De nieuwe riolering is een betonbuis  met de diameter van 300mm en 400mm. Deze is aangebracht op een diepte van c.a. 2,50 meter. Verder is er nog een lavakoffer gemaakt om het regenwater van een parkeerplaats te laten infiltreren. 

De verharding welke is aangebracht bestaat grotendeels uit klinkers, en op 2 plekken zijn de kruisingen geasfalteerd. Er is voor gekozen om de verharding van gevel tot gevel aan te brengen. Dit om zoveel mogelijk plaats te houden voor parkeren en uitwijken. Gezien de breedte van de weg is dit ook nodig.  
terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video