Projecten
  • Maasbracht Beek, reconstructie Stationsweg
  • Maasbracht Beek, reconstructie Stationsweg
  • Maasbracht Beek, reconstructie Stationsweg
  • Maasbracht Beek, reconstructie Stationsweg
  • Maasbracht Beek, reconstructie Stationsweg

Maasbracht Beek, reconstructie Stationsweg

opdrachtgever       Gemeente Maasgouw
locatie       Maasbracht
uitvoerperiode       juni - december 2016
In de kern van Brachterbeek wordt de doorgaande weg (Stationsweg) heringericht. Naast het vervangen van het bestaande riool worden er twee kruispunten opnieuw ingericht middels het realiseren van een rotonde.

Rioolwerkzaamheden
 
Het bestaande riool moest vervangen worden en tevens was dit voor de opdrachtgever een kans om de capaciteit van het riool te vergroten. Het bestaande betonriool EI 300-450mm en EI 400-600mm wordt vervangen door een betonriool Ø 400mm en Ø 700mm. Naast het vervangen van het hoofdriool zijn ook alle bestaande huisaansluitingen vervangen. Een gedeelte van het nieuwe hoofdriool hebben we in kist moeten leggen met bronbemaling. De aanwezigheid van veel kabels en leidingen, zeker nabij de nieuwe rotondes door verleggingswerkzaamheden, was een grote uitdaging tijdens de rioolwerkzaamheden. Herinrichting

De herinrichting aan de bovenzijde is ingrijpender. De verkeersveiligheid, met name voor fietsers, is in deze een groot speerpunt. De opdrachtgever heeft dit vertaald in een ontwerp waarin met op de 2 belangrijkste kruisingen de traditionele kruising met voorrangsregeling heeft omgebouwd naar een rotonde met gescheiden / losliggende stroken voor fietsers. Naast rotondes met gescheiden rijstroken wordt er over de volledige lengte van de Stationsweg een rode fietssuggestiestrook aan beide zijden van de weg aangebracht. De zijwegen welke aansluiten op de Stationsweg worden voorzien van een drempelplateau. Tevens worden deze middels rood asfalt op de Stationsweg geaccentueerd voor het doorgaande verkeer.

Omgeving
Uitdaging in het project is de bereikbaarheid van bedrijven langs de Stationsweg en de achterliggende woonwijken. De Stationsweg is echter de hoofdader van Brachterbeek welke voor de ontsluiting van deze wijken zorgt. Daarnaast is het een belangrijke verkeersader voor het forensenverkeer uit het achterland welk via de Stationsweg naar de A2 toe rijdt. De afsluiting van de Stationsweg heeft dan ook voor veel rumoer gezorgd. Op het moment dat jullie dit lezen is de Stationsweg als het goed is gereed en weer opengesteld voor verkeer (als de weersomstandigheden ons tenminste goed gezind zijn gebleven….). Dank aan alle mannen die zich hebben ingezet om dit resultaat te kunnen bereiken!
terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video