Projecten
  • Gemeente Echt-Susteren, kern Berkelaar
  • Gemeente Echt-Susteren, kern Berkelaar
  • Gemeente Echt-Susteren, kern Berkelaar
  • Gemeente Echt-Susteren, kern Berkelaar
  • Gemeente Echt-Susteren, kern Berkelaar

Gemeente Echt-Susteren, kern Berkelaar

opdrachtgever       Gemeente Echt-Susteren
locatie       Berkelaar
uitvoerperiode       augustus - december 2016
In de gehuchtje Berkelaar (gemeente Echt/Susteren) wordt er in de Kapelstraat, Swaantjesweg, Heiweg en Oude Stevensweerterweg een reconstructie uitgevoerd. Tevens worden er in het kader van de "school-thuisroute diverse aanpassingen gedaan op de Maasbrachterweg

Het werk bestaat uit opbreekwerkzaamheden van de bestaande infrastructuur, zoals asfalt, elementenverharding, bebording, etc. In de Kapelstraat, een gedeelte Swaantjesweg, een gedeelte Heiweg en kruispunt Maasbrachterweg is er een infiltratieriolering o 800 PP, omhuld met lava en ingepakt met een infiltratiedoek aangelegd, om zodoende de wateroverlast bij hevige regenbuien te waarborgen.

De nieuwe rioolputten zijn voorzien van een overstort muur zodat het rioolstelsel samen met de infiltratiesystemen ook als buffer werkt. De nieuwe opbouw in de bebouwde kom bestaat (hoofdzakelijk) uit molgoten 7 steens of 9 steens van gebakken DF met asfalt rood/zwart/rood in de rijweg.( geen rode fietsstroken maar attentievlakken). De inritten achter de molgoten zijn ook bestraat met gebakken DF, de resterende stroken achter de molgoten zijn voorzien van kunststof grindplaten afgedekt met grind, dit om het landelijke karakter van de straten te benadrukken. De nieuwe opbouw buiten de bebouwde kom bestaat uit een in het werk gestorte betonband met er tussen in asfalt.
terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video