Projecten
  • Baexem, reconstructie Dorpstraat en Stationsstraat
  • Baexem, reconstructie Dorpstraat en Stationsstraat
  • Baexem, reconstructie Dorpstraat en Stationsstraat
  • Baexem, reconstructie Dorpstraat en Stationsstraat
  • Baexem, reconstructie Dorpstraat en Stationsstraat
  • Baexem, reconstructie Dorpstraat en Stationsstraat
  • Baexem, reconstructie Dorpstraat en Stationsstraat

Baexem, reconstructie Dorpstraat en Stationsstraat

opdrachtgever       Gemeente Leudal
locatie       Baexem
uitvoerperiode       februari - augustus 2016
In de gemeente Leudal ( kerkdorp Baexem gelegen aan de rijksweg N280 Roermond-Weert ) wordt er in de Dorpstraat/Stationsstraat een reconstructie uitgevoerd.

Stagnerende factor bij dit werk is de indeling van werkvakken in 8 fases waarop in het begin van de werkzaamheden strikt werd toegezien door de opdrachtgever. (Besteks-eis is iedere fase asfaltgereed alvorens er aan een nieuwe fase wordt gestart). Gaande het werk heeft de opdrachtgever, mede door het groeiende vertrouwen wederzijds, dit standpunt losgelaten.  

Het werk bestaat uit opbreekwerkzaamheden van de bestaande infrastructuur, zoals asfalt, elementenverharding, bebording, groen etc. We maken van een gemengd rioolstelsel een gescheiden rioolstelsel. Het nieuwe RWA rioolstelsel bestaat uit pvc o 250 en o 315 mm.

Het nieuwe riool staat in verbinding met 3 infiltratiesystemen die het hemelwater terug de grond in laten infiltreren. De nieuwe rioolputten zijn voorzien van een overstort muur zodat het rioolstelsel samen met de infiltratiesystemen ook als buffer werkt. De nieuwe opbouw bestaat enerzijds (en hoofdzakelijk) uit trottoirbanden met een dubbele streklaag voorzien aan de achterzijde met trottoirtegels en tussen de streklagen asfalt rood/zwart/rood (Fietsstrook rijweg fietsstrook) en anderzijds uit trottoirbanden of molgoten met in de trottoirzijde gebakken DF en in de rijweg een combinatie van gebakken KK in combinatie met een betonstraatsteen.
terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video