Projecten
  • Illikhoven en Visserweert, riolering
  • Illikhoven en Visserweert, riolering
  • Illikhoven en Visserweert, riolering

Illikhoven en Visserweert, riolering

opdrachtgever       Consortium Grensmaas
locatie       Illikhoven en Visserweert
uitvoerperiode       gefaseerd in 2016 en 2017
In opdracht van Consortium Grensmaas verlegt BLM de riolering in de dorpen Illikhoven en Visserweert. Consortium Grensmaas wint grind in Limburg met als doel hoogwaterbescherming te creëren voor de inwoners langs de Maas. De werkzaamheden worden betaald uit de opbrengsten van de gewonnen grind.

Een van de onderdelen is het graven van een nevengeul tussen Illikhoven en Visserweert. Hierdoor komt de bestaande weg te vervallen. Tussen beide dorpen wordt een hoogwaterbrug gerealiseerd door Boskalis. De ondergrondse infra dient daarvoor ook verlegd te worden.

Inzake de riolering worden deze werkzaamheden door BLM uitgevoerd. Dit komt neer op:
  • Aanleg van een 30 meter bufferleiding Ø 1250mm in Illikhoven,
  • Plaatsen van een nieuwe pompput in Illikhoven,
  • Aanleg van 1550 meter persleiding Ø 160mm van Illikhoven richting Roosteren,
  • Aanleg van 400 meter persleiding Ø 75mm van Visserweert naar Illikhoven,
  • Renoveren van een pompstation in Visserweert,
  • Maken van een overstortleiding Ø 400mm , richting de nieuwe nevengeul van de Maas,
  • Maken van een kwelduiker Ø 400mm met pompvoorziening voor het waterschap in geval van hoogwater. Opbreken van de bestaande rijweg en ondergrondse infra tussen Visserweert en Illikhoven.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in 5 fasen. 

Complimenten gaan uit naar de grondwerkers en machinisten die 1550 meter persleiding in een nutstracé hebben gelegd zonder ook maar één kabel- en of leidingschade!
terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video