Projecten
  • Omleiding N-273, Haelen

Omleiding N-273, Haelen

opdrachtgever       Rijkwaterstaat, Directie Limburg
locatie       Haelen
activiteit       Civiele betonbouw, Design en Construct, Grondverzet, Verhardingen
uitvoerperiode       april 2002 tot juli 2004. Instandhouding tm juli 2
De openbare aanbesteding vond plaats op D(esign) C(onstruct) M(aintenance) basis.

Het ontwerp, aanleg en onderhoud (gedurende 10 jaar) van de omleiding van de Napoleonsweg N-273 om Haelen, ter lengte van circa 3 kilometer.
De werkzaamheden omvatten globaal: riolering, grondwerk, asfaltverhardingen, twee fietstunnels, een spoorwegviaduct, twee verkeerslichteninstallaties, verlichting, fauna- en groenvoorzieningen.

Technische gegevens:
  • grondverzet ca. 200.000m3
  • funderingen 34.000m2
  • asfaltverhardingen 20.000 ton
  • fietstunnels met een lengte van 25 en 35m
  • spoorwegviaduct met een overspanning van 30m
  • geluidsschermen 600m
  • aanleg openbare verlichting
  • aanleg 2 VRL installaties

terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video