Projecten
 • Reconstructie N278-N281 en de Mamelisserweg

Reconstructie N278-N281 en de Mamelisserweg

opdrachtgever       Provincie Limburg
locatie       Reconstructie N278-N281 en de Mamelisserweg
activiteit       Rioleringen, Verhardingen
uitvoerperiode       48 weken
 • Verwijderen bestrating en kantopsluiting
 • Frezen asfalt
 • Verwijderen fundering
 • Aanbrengen bestrating en kantopsluiting
 • Aanbrengen asfalt
 • Aanbrengen middengeleiders met asfalt en slijtlaag
 • Aanbrengen rotonde met beton
 • Aanbrengen riolering
 • Aanbrengen fietspaden, bushaltes, middengeleider met beton
 • Aanbrengen komgeleiders en fietspadoversteekplaatsen
 • Markeringen en wegbebakening

terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video