Projecten
  • Echt-Susteren - Oude Rijksweg Noord
  • Echt-Susteren - Oude Rijksweg Noord
  • Echt-Susteren - Oude Rijksweg Noord

Echt-Susteren - Oude Rijksweg Noord

opdrachtgever       Gemeente Echt-Susteren
locatie       Susteren
activiteit       Rioleringen; Verhardingen
uitvoerperiode       januari - augustus 2013
In de Gemeente Echt-Susteren vindt momenteel de reconstructie plaats van een groot gedeelte van de oude Rijksweg-Noord inclusief een aantal zijwegen.

Hier wordt een infiltratieriool (circa 1200m) aangelegd en de regenwaterafvoeren afgekoppeld.

Tevens wordt een gedeelte van het vuilwaterriool (circa 650m) vervangen door een nieuw riool.
De wegen worden voorzien van een nieuwe rijweg, trottoirs, fietspaden, parkeerplaatsen, inritten en boomvakken.
terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video