BLM Wegenbouw

BLM Wegenbouw

BLM Wegenbouw is ruim 30 jaar gespecialiseerd in het uitvoeren van civieltechnische werken, op voornamelijk de Zuid-Nederlandse wegenbouwmarkt. Ons productenpakket bestrijkt het complete assortiment ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur op het gebied van nieuwbouw, onderhoud, bodemsanering, reconstructies etc.

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk overheden, industrie, projectontwikkelaars, woningverenigingen en non-profit organisaties. Naast de projecten die verkregen worden middels aanbesteden, worden steeds meer projecten gerealiseerd in bouwteamverband en op basis van Design & Construct contracten. Bij deze contractvorm worden projecten gerealiseerd van concept tot en met uitvoering, en meerjarig onderhoud.

Onze mensen
Om de reeds aanwezige creativiteit bij onze mensen nog meer te ontwikkelen, steken we veel energie en tijd in opleiding en coaching. We zijn ervan overtuigd dat op deze wijze het meest optimale resultaat behaald wordt voor alle betrokkenen. Daarnaast staan flexibiliteit en afspraken nakomen hoog in het vaandel bij BLM.

Creativiteit betekent voor ons ook samen kansen ontdekken en flexibel inspelen op veranderingen in de markt. Denken in oplossingen, niet in problemen, daar geloven wij in. Dit levert meestal vernieuwende en verrassende resultaten op.

BLM Wegenbouw is een onderdeel van de Van den Biggelaar Groep.
bedrijfsfilm
Ons werkgebied