CO2 bewust

CO2 bewust

Duurzaamheid en BLM Wegenbouw

Gecertificeerd op niveau 5

Met onze activiteiten realiseren wij veelal projecten met impact voor de omgeving waarbinnen wij werkzaam zijn. Onze oplossingen dragen bij aan de wens van onze opdrachtgevers om de veiligheid (op infrastructureel of bouwkundig) gebied te verhogen en tegelijkertijd de veiligheid van Nederland als geheel te vergroten. Daar wij ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheden hanteren wij een toekomstgericht beleid met respect voor mens en milieu. Aandacht voor het milieu en de omgeving waarbinnen wij werkzaam zijn is aldus een must.

Wij realiseren onszelf dan ook dat bij het presenteren van oplossingen aan onze opdrachtgevers dat deze een duurzaam karakter moeten hebben, met oog voor duurzame inzetbaarheid van mensen en het creëren van een veilig werkklimaat, zowel voor onze omgeving als voor medewerkers. Dergelijke oplossingen worden veelal gerealiseerd op basis van co-creatie.

Door het integreren van deze principes binnen onze bedrijfsvoering maken wij onze duurzame ambities waar en helpen wij onze opdrachtgevers en de omgeving waarbinnen wij werkzaam zijn met de realisatie van een duurzaam heden en een duurzame toekomst.

Sinds november 2017 is BLM Wegenbouw gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Hiermee onderstrepen wij onze ambitie om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu middels het reduceren van energieverbruik en CO2-uitstoot. 

Voor meer informatie over de CO2 prestatieladder, klik hier