BLM Wegenbouw vindt het vanuit haar maatschappelijke functie belangrijk om op verschillende manieren invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. De CO2-prestatieladder is daar een belangrijk middel in. Het stelt ons in staat ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot (de zogeheten carbon footprint) in kaart te brengen én te verminderen. BLM Wegenbouw staat met niveau 5 op de hoogste trede van de ladder.

 

De CO2-prestatieladder is een initiatief van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen) en is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren CO2-bewust(er) te handelen. De ladder vormt een effectief instrument om in onze bedrijfsvoering en bij het realiseren van projecten winst te boeken op verschillende terreinen. Met name op het gebied van efficiënt gebruik van materialen, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.

Het besef dat we als organisatie kunnen en willen bijdragen aan een schoner milieu en een gezondere leefomgeving, leeft binnen BLM Wegenbouw. Die gedeelde verantwoordelijkheid zorgt voor diverse inspanningen en activiteiten op het gebied van duurzaam ondernemerschap. Die inspanningen zorgen ervoor dat we met niveau 5 de hoogste certificering op de CO2-prestatieladder hebben.

Meer info?

CO2-prestatieladder

Lees meer

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@blmwegenbouw.nl

Telefoon: 0475 - 567777