Tijdsplanning 01-01-2017
Opdrachtgever Gemeente Simpelveld
Locatie Simpelveld


het project

Bij BLM krijgen we graag de vrijheid om zelf tot de beste oplossingen te komen. Dit afkoppelproject in Simpelveld, op basis van een UAV-GC-contract, is daar een mooi voorbeeld van. Samen met Ducot verzorgden we het ontwerp en we waren zelf verantwoordelijk voor de uitvoering, de kwaliteitsbewaking en het omgevingsmanagement. Mooi detail: we zetten met succes een nieuw product in.

 

Van riool naar buffer

Onze opdracht in Simpelveld? De afvoer van het regenwater in de wijken Bosschenhuizen en Hulsveld afkoppelen van het rioolstelsel, om het water in het vervolg bovengronds naar nieuw aan te leggen regenwaterbuffers af te laten stromen. Tegelijkertijd pleegden we onderhoud aan de verhardingen van diverse wegen. Een uitdagend project, waarin we onze expertise in de onder- en bovengrondse wegenbouw op een mooie manier in de praktijk konden brengen.

Primeur in Nederland

Onderdeel van het ontwerp is de toepassing van Envirokerb. Dit is een holle band waarmee we het regenwater opvangen en transporteren door de holle band, waarna het via een rioolleiding naar de buffers kan stromen. Een primeur in Nederland, want BLM is de eerste partij die het nieuwe product toepaste. En met succes. In totaal hebben we in 12 woonstraten de regenwaterafvoer afgekoppeld van het rioolstelsel, om het water bovengronds naar de diverse nieuwe buffers te laten afstromen. De eindbalans laat indrukwekkende getallen zien: we verzorgden zo’n 2400 ton asfaltverharding en ruim 12500 m2 tegel- en klinkerverharding, we legden 250 meter Envirokerb aan en verzetten grofweg 8000 m3 aan grond.

Wim Ramakers

Projectleider

"Een uitdagend project, waarin we onze expertise in de onder- en bovengrondse wegenbouw op een mooie manier in de praktijk konden brengen."

MAIL ONS

project in beeld

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@blmwegenbouw.nl

Telefoon: 0475 - 567777