;
Tijdsplanning Gerealiseerd
Opdrachtgever Gemeente Sittard-Geleen
Locatie Sittard-Geleen


Het project

In Sittard-Geleen is het totale calamiteitenonderhoud aan het hoofdriool uitbesteed aan één partij: BLM. Het past in een trend om activiteiten in de publieke ruimte over te laten aan specialisten.

Wat een calamiteit is en wat niet, is vooraf niet altijd te bepalen. Ter plaatse de zaak bekijken en veiligstellen is altijd actie nummer 1. Binnen een half uur krijgt de dienstdoende gemeentemedewerker van elke melding die hij doet een terugkoppeling over de aard en de ernst. Bovendien is dan de locatie gemarkeerd en veiliggesteld, om ongelukken te voorkomen. BLM heeft scenario’s voor rampen in alle mogelijke gradaties. Vervelend loszittende tegels krijgen eerst een keurig hekje eromheen en worden binnen enkele dagen recht gelegd. Bij het andere uiterste, een sink hole in een doorgaande weg, voorziet de aanpak in een directe opschaling. Dan informeert BLM zo nodig hulpdiensten en busbedrijf Arriva en zorgt ervoor dat eventuele omleidingen goed worden aangegeven.

Digitale lijntjes

De spreekwoordelijke korte lijntjes zijn in Sittard-Geleen van groot belang. Elke mogelijke vertraging kan een risico vormen voor verkeer en omwonenden. Ambtenaren, projectleiders, uitvoerders én hun vervangers delen een Whatsapp-groep om elkaar van elke wisseling in de status op de hoogte te houden. De laagdrempelige media werken uitstekend, foto’s illustreren het verhaal tot in detail. Het gat in de stoep, de bordjes die BLM plaatst, de lekkende aansluiting op het hoofdriool. Met een smart phone leggen we alles vast. Vanuit zijn eigen werkplek blijft iedere betrokkene volledig op de hoogte van de status. De gemeente onderzoekt zelfs of nog kortere lijntjes mogelijk zijn, via een directe koppeling met het systeem van de gemeente.

Kast met laatjes

Sinds het vierjarige contract begin 2018 inging, is daardoor calamiteitenonderhoud geen echte zorg meer voor de gemeente. BLM heeft de aanbesteding gewonnen op basis van plan van aanpak met een open postenbestek erbij. Elke denkbare deelactiviteit heeft daarin een eenheidsprijs gekregen. “Zie het als een kast met laatjes, die we opentrekken als dat nodig is”, vat projectleider Wim Ramakers de werkwijze samen. Het aantal calamiteiten ligt een stuk hoger dan de gemeente had ingeschat. Mede door een piek van meldingen na de wolkbreuk in mei 2018, lijkt Sittard af te stevenen op een verdubbeling van de verwachte 25 incidenten. Dat heeft geen negatieve gevolgen voor de samenwerking tussen BLM en gemeente. Integendeel, de sfeer is uitstekend.

 

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@blmwegenbouw.nl

Telefoon: 0475 - 567777