;
Tijdsplanning Gerealiseerd
Opdrachtgever Gemeente Horst aan de Maas
Locatie Kronenberg


het project

Een goede planning is in de wegenbouw van essentieel belang. Maar voor het ene project krijg je net wat minder tijd dan voor het andere. De werkzaamheden die BLM aan het einde van 2016 verrichtte in het Limburgse Kronenberg passen gerust in die eerste categorie. Het doel? Voor het einde van jaar klaar zijn.

 

Missie geslaagd

En laten we meteen met de deur in huis vallen: missie geslaagd! Dankzij die strakke planning. Leidend ‘voor-werp’ in dit project was de Kulbergweg, een stuk asfalt van 3,5 kilometer lang door de landerijen bij Kronen-berg. Deze weg moest onder meer worden verbreed en worden voorzien van een ruiterpad en een sloot. Ook de aanleg van een persriool onder het hele tracé behoorde tot de werkzaamheden.

Samenwerking

Om dat tot vóór het einde van jaar – de werkzaamheden startten in november – succesvol te laten slagen, bleek één van de kernwaarden van BLM het sleutelwoord: samenwerking. Projectleider Wim Ramakers vertelt: ‘We wilden snel en efficiënt werken. Zeker gezien de tijdsdruk en het verwachte slechte weer in deze periode. De lengte van het tracé maakte dat mogelijk. Zo konden we namelijk met de inzet van veel personeel en mate-rieel op meerdere plekken tegelijk werken.’

Reële planning

Maar naast goed teamwork is ook het opstellen van een strakke, maar reële planning minstens even belang-rijk. Wim: ‘Bij dit project kwamen verschillende disciplines samen, waarbij we ook samenwerkten met onder-aannemers. Juist die multidisciplinaire aanpak vraagt om goede afstemming met alle partijen.’ Dat dat goed is gelukt, moge duidelijk zijn. Bij Kronenberg rijd je sinds januari dit jaar op een nagelnieuwe en heerlijk brede weg.

Wim Ramakers

projectleider

‘Dat we alles op tijd afkregen had ook te maken met het zachte weer tijdens die winter.’

MAIL ONS

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@blmwegenbouw.nl

Telefoon: 0475 - 567777