De bouwwereld is drukbevolkt en altijd in beweging. Om je daarbinnen te kunnen onderscheiden, moet je als bedrijf weten waar je kracht ligt. Bij BLM ligt die kracht in onze mensen. Met hun drive, kennis en creativiteit in het werk maken we van BLM Wegenbouw het beste infrabedrijf van Zuid-Nederland.

 

 

Missie

Het beste en meest professionele infrabedrijf 

In bijna 40 jaar hebben we een solide reputatie opgebouwd als betrouwbare partner in de wegenbouw en industriebouw. Die jarenlange ervaring en brede kennis binnen alle facetten van de boven- en ondergrondse infra (van wegreconstructies tot saneringswerk en rioleringen) vormen een perfecte basis voor het behalen van onze missie: het beste en meest professionele infrabedrijf van Zuid-Nederland zijn én blijven.

"Het zijn onze mensen die het verschil maken. Met passie voor het vak denken we mee met onze klanten. We zijn eerlijk en stellen ons flexibel op. Bovendien maken we goede afspraken en komen die na."

Jorg Huijskens, Directeur
Biggelaar Directie Portretten 8

Visie

Kennis, vakmanschap en betrokkenheid

Bij BLM combineren we kennis en vakmanschap met een hoge mate van betrokkenheid. Het zijn onze mensen die het verschil maken. BLM’ers –van directie tot de grondwerkers in het veld– houden van hun werk. Van de charmes van de wegenbouw en van het realiseren van mooie projecten die bijdragen aan een veilige en betrouwbare infrastructuur. Die instelling zorgt ervoor dat we bij BLM op een onderscheidende manier omgaan met onze klanten. We stellen ons niet op als typische opdrachtnemer, maar willen juist als partner sámen tot het beste resultaat komen. Daarin lopen we voorop. We denken mee, zijn eerlijk en stellen ons flexibel op. We maken goede afspraken en komen die na. Daarbij zijn we deskundig binnen alle aanbestedingsvormen. Van UAV/RAW en UAV-GC tot UAV met EMVI-plannen en OMOP.

Samenwerking

Bij BLM investeren we in onze mensen. Via coaching en opleiding zorgen we dat we het beste bij iedereen naar boven halen. Maar bovenal willen we dat onze medewerkers zich thuis voelen op het werk. En dat lukt ons goed; mensen blijven vaak lang bij BLM werken. Dat zorgt voor herkenbaarheid en vertrouwen binnen de markt. Iedere BLM’er treedt naar voren als een creatieve en betrouwbare partner, met wie mensen vaak al eer-der hebben gewerkt. Iemand die altijd in oplossingen denkt en gelooft in de kracht van een goede samenwerking. Met collega’s en klanten. Maar ook met andere partijen binnen een (keten)samenwerking. Zo bouwen we samen aan een veilige, bereikbare en mooie Nederlandse infrastructuur.

Waar staan we voor?

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@blmwegenbouw.nl

Telefoon: 0475 - 567777