Tijdsplanning 11-01-2014 t/m 07-01-2015
Opdrachtgever DSM Fibre Intermediates
Locatie Chemelot, Geleen, Nederland


het project

Communicatie is key. Die uitspraak mag dan te pas en te onpas worden gebruikt; hij was zelden meer op zijn plek dan tijdens dit project op Chemelot in Geleen, waarbij BLM de onder- en bovengrondse infra-structuur rondom de nieuwe ammoniumsulfaat-fabriek verzorgde.

 

Duidelijk communiceren

De werkzaamheden van BLM maakten onderdeel uit van een behóórlijk omvangrijk project: de bouw van een nieuwe ammoniumsulfaat-fabriek. Maar omdat de Infrastructural Works niet primair noodzakelijk waren voor de bouw van de procesinstallatie, hadden deze niet de hoogste prioriteit. Als gevolg van voorrang aan de bouwactiviteiten werd het werk flink versnipperd. Dat zorgde voor gaten in de planning. Daar kwam het belang van goede communicatie naar voren. Weet ook BLM-projectleider Ralph Linssen: ‘In wekelijkse meetings met de opdrachtgever en heel wat nevenaannemers moesten we onze planning steeds weer opnieuw herzien en vooral: onze plek daarin verdedigen. Dan moet je soms best sterk in je schoenen staan. Duidelijk communice-ren is dan cruciaal.’

vdBiggelaar-@-Chemelot-175.jpg

Denken in oplossingen

En dat ‘verdedigen’ is geen overbodige luxe, met een klein leger aan contractors die gelijktijdig naast en boven elkaar aan de bouw van de nieuwe NextGen Sulfa werken (goed voor in totaal 1,4 miljoen manuren). Een flin-ke exercitie, waarbij BLM meer dan eens uitblonk in het denken in oplossingen. Ralph: ‘Door het ontbreken van mogelijkheden om vooraf alle bestaande ondergrondse obstakels in kaart te brengen moest het ontwerp van de nieuwe bedrijfsriolering meermaals ‘on the fly’ worden aangepast. We hebben daarmee laten zien dat we met onze kennis en ervaring zeer snel en adequaat kunnen inspelen op wijzigende, onbekende omstandighe-den.’

Grote stappen

Een mooi project, waar BLM grote stappen heeft gemaakt. Ralph: ‘We zijn vol zelfvertrouwen aan een avontuur gestart, waarbij we hebben aangetoond ons te kunnen meten met het grootbedrijf. BLM heeft zich proactief en flexibel opgesteld. En het hele projectteam heeft laten zien wat we waard zijn en waar we voor staan!’

project in beeld

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
  at System.Linq.Enumerable.First[TSource](IEnumerable`1 source)
  at VanDenBiggelaar.Models.WidgetFotogalerijRenderModel..ctor(IPublishedContent content) in D:\builds\1\s\VanDenBiggelaar\Models\Widgets\WidgetFotogalerijRenderModel.cs:line 16
  at VanDenBiggelaar.Controllers.WidgetFotogalerijSurfaceController.WidgetFotogalerij() in D:\builds\1\s\VanDenBiggelaar\Controllers\Widgets\WidgetFotogalerijSurfaceController.cs:line 12
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__0()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.<BeginInvokeAction>b__4()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Nexwork_Base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Nexwork\Base.cshtml:line 22

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@blmwegenbouw.nl

Telefoon: 0475 - 567777