Wanneer de oplossing bij technische vraagstukken nog niet vastligt, komt Ralph Linssen om de hoek kijken. Denk hierbij aan een klantvraag die nog niet is uitgewerkt en geen bestek heeft. We werken bijvoorbeeld aan het oplossen van een wateropgave of het implementeren van duurzaamheidsdoelstellingen. Als projectengineer bewaakt Ralph de doelstellingen maar let hij ook op de allerkleinste details. Sommige werken zijn kostprijsgedreven en anderen gaan uit van een hoger ambitieniveau. Ieder werk is uniek!

𝗩𝗮𝗻 𝘃𝗿𝗮𝗮𝗴𝘀𝘁𝘂𝗸 𝘁𝗼𝘁 𝗼𝗽𝗹𝗲𝘃𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗲𝗻 𝘇𝗲𝗹𝗳𝘀 𝗻𝗼𝗴 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲𝗿

'’Bij de nieuwbouw voor SHI in Asten hebben wij zorggedragen voor het civieltechnische ontwerp, input geleverd t.b.v. het vergunningentraject, en wensen en eisen van stakeholders zoals omliggende eigenaren van het Waterschap AA & Maas geïnventariseerd en geïmplementeerd in het ontwerp, inclusief de duurzaamheidsambitie van de klant.’’

De BREEAM -kapstok is een waardevolle handreiking bij het werk van Ralph. BREEAM gaat immers niet alleen over duurzaamheid maar raakt ook belangrijke projectpijlers m.b.t. de project- en beheerorganisatie en maatschappelijke aspecten welke de buitenruimte tot een prettige verblijfsruimte maken. BREEAM biedt handvaten om vanuit verschillende invalshoeken waardevermeerdering te creëren aan de openbare ruimte. En daar heeft iedereen iets aan!

Voegt de ontwikkeling iets toe aan de maatschappij? Of wordt de leefomgeving beter door die ontwikkeling? En hoe benut ik die optimaal? Uiteindelijk draait het om het terugdringen van verspillingen of het optimaal benutten van onze resources.

Vd Biggelaar Portretten (Mei2022) 044 Edit

''Ik heb de vrije hand om het beter te doen, beter dan de standaard. Als ontwerpende partij komen we met voorstellen en dat kan van alles zijn. Er is zoveel mogelijk maar er zijn nog onvoldoende goede voorbeelden. Maakt dat het lastig? Nee. Maar we moeten ons best doen om draagvlak te creëren en processen aan te passen vanuit het project. De eisen- en wenseninventarisatie is erg belangrijk om een optimale balans te vinden.''

Werken met de BREEAM-NL Beoordelingsrichtlijn is in de basis een multidisciplinaire opgave. Keuzes worden gemaakt op basis van wensen en eisen en die werken door in de disciplines van alle ketenpartners. Hierdoor heeft Ralph een grote verantwoordelijkheid: het borgen van kwaliteit en eisen.

''We zetten ook in op het revitaliseren van bedrijventerreinen waar nu geen BREEAM-certificering voor is. En toch houden we de BREEAM-NL categorieën en criteria in ons achterhoofd zonder dat er naar gevraagd wordt. Zo komen we uiteindelijk tot een (ongevraagd) beter product.''

De BREEAM-Expert-certificering (te behalen in 2023) biedt ons in de toekomst mogelijkheden om aantoonbare kennis aan het projectteam toe te voegen. We mogen én kunnen dan een erkend advies aanleveren. 

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@blmwegenbouw.nl

Telefoon: 0475 - 567777